RxJS: Operator pluck

Opublikowano: 12.04.2022 - tagi: JavaScript RxJS Operator Pipe

Operator pluck działa bardzo podobnie do opisanego operatora map.

Jeśli potrzebujemy wyłuskać dane z jednej właściwości, ten operator idealnie się do tego nadaje.

Przykłady

Przykład 1

import { from } from 'rxjs';
import { pluck } from 'rxjs/operators';

const data = [
  {
    title: 'Foo',
    value: 1
  },
  {
    title: 'Bar',
    value: 2
  }
];

const observable = from(data).pipe(
  pluck('title')
);
observable.subscribe(console.log);
// Wynik
// Foo
// Bar

Przykład 2

Za pomocą operatora pluck możemy też pobrać zagnieżdżone wartości:

import { from } from 'rxjs';
import { pluck } from 'rxjs/operators';

const data = [
  {
    title: 'Foo',
    value: {
      amount: 100,
      currency: 'PLN'
    }
  },
  {
    title: 'Bar',
    value: {
      amount: 700,
      currency: 'EUR'
    }
  }
];

const observable = from(data).pipe(
  pluck('value', 'currency')
);
observable.subscribe(console.log);
// Wynik
// PLN
// EUR