RxJS: Operator map

Opublikowano: 29.03.2022 - tagi: JavaScript RxJS Operator Pipe

Operator map z RxJS działa bardzo podobnie jak metoda map z klasy Array.

Służy do przekstałcenia wartości wysłanej z obiektu Observable do postaci nam pasującej.

Przykład:

Załóżmy że mamy taką opowiedź z serwera:

{
  success: true,
  items: [
    {
      title: 'Foo',
      value: 1
    },
    {
      title: 'Bar',
      value: 2
    }
  ]
}

Nas interesuje tylko zwartość z items. W takim przypadku możemy skorzystać z operatora map

import { of } from 'rxjs';
import { map } from 'rxjs/operators';

const fakeResponse =
{
  success: true,
  items: [
    {
      title: 'Foo',
      value: 1
    },
    {
      title: 'Bar',
      value: 2
    }
  ]
}

const observable = of(fakeResponse).pipe(
  map(value => value.items)
);

observable.subscribe(console.log);