Canvas: Obracanie obiektu za pomocą myszki

Opublikowano: 08.06.2023 - tagi: Canvas JavaScript Ruch Obrót Myszka

Myszka i obrót

Żeby obrócić obiekt w kierunku, w którym znajduje się kursor myszy, należy obliczyć kąt. Kąt, który znajduje się pomiędzy: dodatnią osią X i linią prostą, którą tworzą dwa punkty: pierwszy punkt to (0, 0), a drugi to: podany (x, y).

W poniższym przykładzie drugi punkt jest obliczany, w następujący sposób:

const y = rect.y - mouse.y + canvasRect.top;
const x = rect.x - mouse.x + canvasRect.left;

gdzie:

rect - To pozycja obracanego obiektu mouse - To pozycja kursora myszy canvasRect - To pozycja płótna

Mając już obliczony punkt, można pobrać informacje o kącie, o jaki powinien zostać obrócony obiekt:

angle = Math.atan2(y, x);

Kąt zwracany jest w radianach.

Przykład

Demo znajdziesz tutaj

HTML:

<canvas id="canvas" width="800" height="600"></canvas>

JavaScript

let angle = 0;
const step = 15;
const mouse = { x: 0, y: 0 };

const canvas = document.getElementById('canvas');
const context = canvas.getContext("2d");
const canvasRect = canvas.getBoundingClientRect();
const rect = {
  width: 50,
  height: 50,
  x: context.canvas.width / 2,
  y: context.canvas.height / 2
}

document.addEventListener('mousemove', (e) => {
  mouse.x = e.clientX;
  mouse.y = e.clientY;
  const y = rect.y - mouse.y + canvasRect.top;
  const x = rect.x - mouse.x + canvasRect.left;
  angle = Math.atan2(y, x);
});

document.addEventListener('keydown', (e) => {
  rect.x += -step * Math.cos(angle);
  rect.y += -step * Math.sin(angle);
});

const render = () => {
  context.fillStyle = '#000';

  context.fillRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);
  context.fillStyle = '#ff0000';
  context.save();
  context.translate(rect.x, rect.y)
  context.rotate(angle);
  context.fillRect(-rect.width / 2, -rect.height / 2, rect.width, rect.height);
  context.restore();
  requestAnimationFrame(render);
}
render();

Canvas: Jak pobrać pozycję kursora myszy?

Opublikowano: 01.06.2023 - tagi: JavaScript Canvas Mysz Współrzędne

Jak pobrać współrzędne?

Żeby pobrać pozycję kursora myszy, w obrębie Canvas potrzebujesz dwa rodzaje informacji: pozycję kursora i pozycję płótna.

Pozycja (0, 0) oznacza lewy górny róg płótna.

Przykład działającego przykładu znajdziesz tutaj

Przykład

HTML:

<div>
  <strong>X: <span id="x"></span></strong>
  <br>
  <strong>Y: <span id="y"></span></strong>
</div>
<br>
<canvas id="canvas" width="800" height="600"></canvas>

JavaScript:

const canvas = document.getElementById("canvas");
const context = canvas.getContext("2d");
const x = document.getElementById('x');
const y = document.getElementById('y');

context.fillStyle = '#000';
context.fillRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);

canvas.addEventListener('mousemove', (e) => {
	const canvasRect = canvas.getBoundingClientRect();
	const posX = Math.round(e.clientX - canvasRect.left);
	const posY = Math.round(e.clientY - canvasRect.top);
	x.innerHTML = posX;
	y.innerHTML = posY;
});

Mając informację o pozycji kursora: e.clientX i e.clientY oraz pozycji płótna: canvasRect.left i canvasRect.top możemy obliczyć pozycję kursora w Canvas. Zmienne: posX i posY.


Podsumowanie: Maj 2023

Opublikowano: 31.05.2023 - tagi: Podsumowanie Maj 2023 Blog

W maju opublikowałem 4 wpisy:


NodeJS:

 1. Jak pobrać dane w postaci zwykłych obiektów w Mongoose?

JavaScript

 1. Parcel praca z kodem przy minimalnej konfiguracji
 2. Canvas: Obracanie obiektu wokół jego środka

Narysowałem jeden komiks:

 1. Hate and Love

Przeczytałem jedną książkę:

 1. Historia ucieczki - Elena Ferrante

Przesłuchałem pięć audiobook'ów:

 1. Oberża na pustkowiu - Daphne Du Maurier
 2. Urugwajka - Pedro Mairal
 3. Szczelina - Jozef Karika
 4. Sąsiednie kolory - Jakub Małecki
 5. Kulawe konie - Mick Herron

Canvas: Obracanie obiektu wokół jego środka

Opublikowano: 20.05.2023 - tagi: Canvas JavaScript Obrót

Jak obrócić obiekt?

Pod tym linkiem znajdziesz demo przykładu opisanego w tym wpisie.

HTML:

<canvas id="canvas" width="800" height="600"></canvas>

JavaScript:

let angle = 0;

const context = document.getElementById("canvas").getContext("2d");
const rect = {
		width: 50,
		height: 50,
		x: context.canvas.width / 2,
		y: context.canvas.height / 2
}

const degreesToRadians = (degrees) => {
		return degrees * (Math.PI / 180);
};

const render = () => {
		context.fillStyle = '#000';

		context.fillRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);
		context.fillStyle = '#ff0000';
		context.save();
		context.translate(rect.x, rect.y)
		context.rotate(degreesToRadians(angle));
		context.fillRect(-rect.width / 2, -rect.height / 2, rect.width, rect.height);
		context.restore();
		angle += 0.5;
		requestAnimationFrame(render);
}
render();

Za obrót obiektu wokół jego środka odpowiadają dwie linijki.

Pierwsza:

context.rotate(rotate);

Jest to kąt, o jaki ma być obrócony obiekt. Podany w radianach. Stopnie obliczane są w radiany za pomocą funkcji: degreesToRadians.

Druga linijka:

context.fillRect(-rect.width / 2, -rect.height / 2, rect.width, rect.height);

Odpowiedzialna jest za ustawienie osi obrotu obiektu. Na jego środku.


Comics: Hate and Love

Opublikowano: 16.05.2023 - tagi: Komiks Rysowanie Bug QA

Hate and Love