Podsumowanie: Marzec 2024

Opublikowano: 31.03.2024 - tagi: Blog Podsumowanie Marzec 2024

W marcu opublikowałem 4 wpisy:


JavaScript:

 1. Jak pobrać wartość dziesiętną z liczby?
 2. Jak pobrać zaznaczone opcje z listy?
 3. Jak dodać opcję do listy?

Narysowałem 1 komiks:

 1. Refactoring

Przeczytałem 2 książki:

 1. FUTU.RE — Dmitry Glukhovsky
 2. Mężczyźni bez kobiet — Haruki Murakami

Przesłuchałem 8 audiobooków:

 1. Różaniec — Rafał Kosik
 2. Oko jelenia. Sfera Armilarna — Andrzej Pilipiuk
 3. Oko jelenia. Sowie zwierciadło — Andrzej Pilipiuk
 4. Pompeje — Robert Harris
 5. Konklawe — Robert Harris
 6. Wiek zła — Deepti Kapoor
 7. Ziemiomorze. Grobowce Atuanu — Ursula K. Le Guin
 8. Rebeka — Daphne Du Maurier

JavaScript: Jak dodać opcję do listy?

Opublikowano: 30.03.2024 - tagi: JavaScript DOM Lista Opcja

Dodawanie opcji do listy

Opcję do listy w JavaScript można dodać na kilka sposobów.

Zakładam, że lista jest już stworzona:

<select id="myList"></select>

W tym wpisie opiszę dwa sposoby:

Sposób 1: createElement

const option = document.createElement('option');
option.text = 'Option 1';
option.value = '1';

const select = document.getElementById('myList');
select.add(option);

Sposób 2: Option

const option = new Option('Option 1', '1');

const select = document.getElementById('myList');
select.add(option);

Dodatkowo Option umożliwia zaznaczenie danej opcji jako domyślną.

Konstruktor wygląda tak:

Option(text, value, defaultSelected, selected)

Pierwsze dwa parametry to odpowiednio: etykieta opcji i jej wartość.

Trzeci parametr: defaultSelected jeśli jest ustawiony na true sprawi, że nada określonej opcji atrybut: selected.

Przykład:

new Option('Option 1', '1', true)

Stworzy:

<option value="1" selected="">Option 1</option>

Ale uwaga! Ta opcja nie będzie domyślnie zaznaczona.

Jeśli chcesz zaznaczyć jakąś opcję, musisz przekazać true do czwartego parametru:

new Option('Option 1', '1', false, true)

JavaScript: Jak pobrać zaznaczone opcje z listy?

Opublikowano: 26.03.2024 - tagi: JavaScript Lista Opcja DOM

Lista i wiele opcji

Mając listę rozwijaną wielokrotnego wyboru:

<label for="colour">What is your favourite colour?</label>
<br />
<select id="colour" name="colour" multiple>
 <option value="red">Red</option>
 <option value="green">Green</option>
 <option value="blue">Blue</option>
 <option value="other">Other</option>
</select>
<br />
<button name="send" id="send">Send</button>

Potrzebujesz pobrać opcje zaznaczone przez użytkownika.

Jak to zrobić w JavaScript?

Obiekt HTMLSelectElement ma atrybut o nazwie: selectedOptions, który zwraca listę obiektów: HTMLOptionElement. Są to wszystkie zaznaczone opcje na liście.

select.selectedOptions

Wiedząc, że dane z selectedOptions to lista obiektów typu HTMLOptionElement, wystarczy iterować po każdym elemencie z tej listy i pobrać wartość z atrybutu value:

const selectedOptions = select.selectedOptions.map(option => option.value);

Hmm, nie! To nie przejdzie, ponieważ selectedOptions to obiekt.

Żeby wyłuskać te dane, można skorzystać z Array.from:

const select = document.getElementById('colour');
const sendBtn = document.getElementById('send');

sendBtn.addEventListener(
 "click",
 () => {
  const selectedOptions = Array.from(select.selectedOptions).map(option => option.value);
  console.log('selectedOptions: ', selectedOptions)
 },
 false,
);

JavaScript: Jak pobrać wartość dziesiętną z liczby?

Opublikowano: 09.03.2024 - tagi: JavaScript Liczba

Wartość dziesiętna

Mamy liczbę: 1.456 i chcemy pobrać wartość dziesiętną z tej liczby, czyli: *0.456". Jak to można zrobić?

Wartość można pobrać za pomocą operatora: %, w taki sposób:

1.456 % 1

Problem jest taki, że zwróci: 0.45599999999999996

Można to napisać tak:

+(1.456 % 1).toFixed(3)

Zwróci: 0.456

Za pomocą toFixed wyświetlamy liczbę z dokładnością do n miejsc po przecinku. Ponieważ toFixed zwraca wprawdzie liczbę, ale w postaci stringa, warto rzutować ją na liczbę za pomocą operatora +.

A co jeśli potrzebujesz się dowiedzieć, jaka jest wartość na drugim miejscu po przecinku?

Na przykład dla liczby: 2.52. Przykład:

+(2.52 % 0.1).toFixed(2)

Zwróci: 0.02


Comics: Refactoring

Opublikowano: 02.03.2024 - tagi: Komiks Rysowanie Kod Refaktoryzacja

Refactoring