JavaScript: Jak pobrać niektóre elementy obiektu?

Opublikowano: 24.11.2022 - tagi: JavaScript Obiekt

Pobieranie danych z obiektu

Mamy prosty obiekt:

const product = {
	name: 'Some product',
	price: 100,
	currency: 'PLN',
	weight: 1.5,
	size: 'L'
}

I chcemy pobrać na przykład tylko elementy: name i price. Można to zrobić tak:

const { name, price } = product;
console.log(name); // Some product
console.log(price); // 100

A co jeśli potrzebujemy pobrać te same dane, ale chcemy użyć innych nazw na przykład: productName i productPrice ?

Wystarczy napisać:

const { name: productName, price: productPrice } = product;
console.log(productName); // Some product
console.log(productPrice); // 100

Pod tym linkiem dowiesz się jak pominąć niektóre właściwości obiektu