JavaScript: Jak pominąć niektóre właściwości obiektu?

Opublikowano: 30.08.2022 - tagi: JavaScript Obiekt Kopia

Załóżmy, że mamy obiekt jak poniżej:

{
	name: 'Some product',
	price: 100,
	currency: 'PLN',
	weight: 1.5,
	size: 'L'
}

I chcielibyśmy pobrać większość właściwości tego obiektu, ale pozbyć się niektórych. Na przykład chcemy pominąć: weight i size. Jak rozwiązać ten problem?

Możemy użyć operatora spread: .... Przykład

const obj = {
	name: 'Some product',
	price: 100,
	currency: 'PLN',
	weight: 1.5,
	size: 'L'
};

const { weight, size, ...newObj } = obj;

console.log(newObj);

Wynik:

{
	name: 'Some product',
	price: 100,
	currency: 'PLN'
}