Canvas: Efekt przejścia - manipulowanie kanałem alpha

Opublikowano: 19.05.2022 - tagi: JavaScript Canvas Animacja Piksel

Poniżej przedstawiam kod takiego efektu:

HTML:

<canvas id="canvas" width="640" height="480"></canvas>

JavaScript:

  let start;
  const effectTime = 3000;
  const canvas = document.getElementById('canvas');
  const ctx = canvas.getContext('2d');

  const draw = (timestamp) => {
    if (start === undefined) {
      start = timestamp;
    }
    const elapsed = timestamp - start;

    if (elapsed > effectTime) {
      start = timestamp; // restart animacji, zaczynamy od nowa
    }
				
    const imageData = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    const w = imageData.width;
    const h = imageData.height;
    for (let y = h - 1; y >= 0; y--) {
      for (let x = 0; x < w; x++) {
        let index = (y * w + x) * 4;
        imageData.data[index + 3] = parseInt(255 * (elapsed / effectTime));
      }
    }

    ctx.putImageData(imageData, 0, 0);

    requestAnimationFrame(draw);
  }

  draw();

Do stworzenia tego efektu korzystam z techniki manipulowania pikselami.

Zmienna effectTime przechowuje czas w milisekundach, ile ma zająć cała animacja.

Za sam efekt przejścia odpowiada ta linijka:

imageData.data[index + 3] = parseInt(255 * (elapsed / effectTime));

Na samym początku animacji będziemy mieć pełną przeźroczystość (wartość równa zero lub bliska zeru). Wraz z upływem czasu przeźroczystość będzie maleć.

Jeśli chcemy uzyskać efekt odwrotny: czyli najpierw brak przeźroczystości, a na końcu pełna wystarczy napisać:

imageData.data[index + 3] = 255 - parseInt(255 * (elapsed / effectTime));