Webstorm: Jak uruchomić automatycznie formatowanie kodu po zapisie pliku?

Opublikowano: 28.07.2022 - tagi: Webstorm Narzędzie Porada Kod Zapis Produktywność

Ten wpis dotyczy konkretnie Prettier'a do formatowania kodu.

Przejdź do ustawień: skrót klawiszowy: CTRL + ALT + S lub: File -> Settings.

Następnie idź do: Languages & Frameworks -> JavaScript -> Prettier.

Zaznacz pole: On save. I zapisz ustawienia. Od tego momentu kiedy zapiszesz zmiany w pliku (skrót: CTRL + S) formatowanie zostanie uruchomione automatycznie.