Webstorm: Jak skonfigurować ścieżki absolutne?

Opublikowano: 14.03.2023 - tagi: Webstorm Konfiguracja Ścieżka

Webstorm i ścieżki absolutne, jak?

We wpisie JavaScript: Ścieżki absolutne opisałem jak w JavaScript/TypeScipt skonfigurować ścieżki absolutne.

Wystarczy wykonać te kroki:

  1. Stwórz/edytuj plik konfiguracyjny opisany we wpisie: ścieżki absolutne
  2. Następnie już w Webstorm zlokalizuj katalog-rodzic, który zawiera Twój cały kod. Zwykle będzie to src.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w ten katalog. Przejdź do: Mark Directory as i wybierz opcję Resource Root.
  4. Przejdź do ustawień. Skrót klawiszowy: CTRL+ALT+S.
  5. Idź do: Editor -> Code Style -> JavaScript i zaznacz opcję: Use paths relative to the project, resource or sources roots.
  6. [OPCJONALNIE]: Jeśli używasz TypeScript idź do Editor -> Code Style -> TypeScript i zaznacz: Use paths relative to tsconfig.json