TypeScript: Typ type

Opublikowano: 17.08.2021 - tagi: TypeScript JavaScript

Typ type jest szczególnie przydatny kiedy chcemy określić typ danych na który mogą składać się inne typy danych. Jest to korzystne gdy chcemy posługiwać się jedną nazwą(skrótem/aliasem), którą będziemy wykorzystywać, w wielu miejscach naraz. Takie podejście daje na możliwość na napisanie kodu, który będzie bardziej czytelny.

Na przykład:

type Money = number;

const calculateSum = (value: Money[]): Money => {
  ...
}

Taki alias jest szczególnie przydatny gdy typ jest bardziej złożony:

type HashMap = { [key: string]: string };

type EntryId = string | string[];

W przypadku EntryId posługujemy się dodatkowo typem union.