Swift: Struktury

Opublikowano: 14.09.2023 - tagi: Swift Struktura Dane

Struktury w Swift

Struktury pozwalają na organizację danych i dzięki temu łatwiejsze ich zarządzanie.

Składnia prezentuje się następująco:

struct SomeStruct {
	...
}

Żeby stworzyć strukturę, użyj słowa kluczowego struct, a następnie podajesz jej nazwę.

W ciele struktury określasz jej właściwości. Możesz też dodać do niej funkcje. W kontekście struktura funkcje nazywane są metodami.

struct Product {
	var name: String = ""
	var price: Float = 0.0
	
	func describe() {
		print("Product name: \(name) and price is: \(price)")
	}
}

Tworzenie instancji

Tworzenie instancji struktury wygląda tak:

var product = Product()

product.name = "Some product"
product.price = 9.99

product.describe() // Product name: Some product and price is: 9.99

Można też określić wartości struktury w momencie jej tworzenia:

var product = Product(name: "Some product", price: 9.99)

product.describe() // Product name: Some product and price is: 9.99

Uwaga: ważna jest kolejność parametrów. Jeśli pierwszą właściwością w strukturze jest: A, a potem B podczas tworzenia instancji struktury musisz podać wartości, w takiej kolejności.

Czyli w przypadku Product nie możesz napisać tak:

var product = Product(price: 9.99, name: "Some product") // błąd!

Możesz do tworzenia instancji struktury także użyć metody init:

struct Product {
	var name: String
	var price: Float
	
	init(name: String, price: Float) {
		self.name = name
		self.price = price
	}
	
	func describe() {
		print("Product name: \(name) and price is: \(price)")
	}
}

Dzięki tej metodzie sam możesz określić kolejność podawanych argumentów przy tworzeniu instancji struktury.

Metody

Jeśli potrzebujesz dodać do struktury metodę, która zmieni swój stan, nie możesz napisać tego w taki sposób:

struct Cart {
  var products: [Product] = []

  func addProduct(_ product: Product) {
    products.append(product)
  }
}

var product = Product(name: "Some product", price: 19.99)

var cart = Cart()

cart.addProduct(product) // błąd!

Dlaczego? W Swift struktury są niezmienne ang.: immutable. Oznacza to, że z poziomu struktury nie możesz zmienić jej stanu. No nie do końca.

Wystarczy, że do danej metody dodasz słowo kluczowe mutating:

struct Cart {
  var products: [Product] = []

  mutating func addProduct(_ product: Product) {
    products.append(product)
  }
}

var product = Product(name: "Some product", price: 19.99)

var cart = Cart()

cart.addProduct(product)

print(cart.products.count) // 1

Stałe struktury

Jeśli instancję struktury określisz za pomocą let:

let product = Product(name: "Some product", price: 19.99)

nie możesz napisać tak:

product.name = "Extra product" // błąd!

Za pomocą let mówisz Swift, że stan obiektu nie może się zmienić.