Swift: Property Observers

Opublikowano: 26.10.2023 - tagi: Swift Atrybut Zmienna

Czym są Property Observers?

Swift pozwala na obserwowanie ewentualnych zmian przypisywanych do zmiennej. Dzięki property observers możesz zareagować na przypisanie wartości zmiennej tuż przed lub zaraz *po.

Możesz użyć:

 1. willSet — Zostanie wywołane zaraz przed przypisanie nowej wartości
 2. didSet — Zostanie wywołane tuż po przypisaniu wartości

Składania prezentuje się następująco:

var someProperty: Int = 0 {
  willSet {
    print("New value: \(newValue)")
  }
  didSet {
    print("Old value: \(oldValue)")
  }
}

Zarówno willSet jak i didSet przyjmują domyślnie parametry:

 1. Dla willSet jest to newValue — jest to wartość, która ma zostać przypisana do zmiennej.
 2. Dla didSet jest to oldValue — jest to poprzednia wartość, którą zawierała ta zmienna.

Możesz też sam określić nazwy tych parametrów:

var someProperty: Int = 0 {
  willSet(valueToSet) {
    print("New value: \(valueToSet)")
  }
  didSet(previousValue) {
    print("Old value: \(previousValue)")
  }
}

Przykład

struct CaloriesCounter {
  var totalCalories: Int = 0 {
    willSet(newTotalCalories) {
      print("Total calories is \(newTotalCalories)")
    }
    didSet {
      if totalCalories > oldValue {
        print("Added \(totalCalories - oldValue) calories")
      }
    }
  }
}

Warto wiedzieć

Jeśli oznaczysz zmienną jako property observer:

 1. Nie może to być stała let, tylko var.
 2. Musi zawierać wartość domyślną. Jeśli nie wiesz, co przypisać przypisz nil. Możesz też oznaczyć zmienną jako optional — wtedy domyślnie zostanie przypisane nil do zmiennej.
 3. Nie możesz użyć tego wspólnie z computed property. Ponieważ computed property nie przechowuje wartości.
 4. Nie musisz używać willSet i didSet razem. Jeśli potrzebujesz tylko jednej z nich, użyj tylko tej.