RxJS: Operator take

Opublikowano: 08.09.2022 - tagi: JavaScript RxJS Operator

Operator take służy do pobrania N razy danych wysłanych z Observable.

Na przykład chcemy nasłuchiwać tylko trzy raz zdarzenia kliknięcia klawisza Enter. Później już nie chcemy pobierać sygnałów z Observable.

Przykład

import { fromEvent } from 'rxjs';
import { map, filter, take } from 'rxjs/operators';

const observable = fromEvent(document, 'keydown').pipe(
    filter(event => event.key === 'Enter'),
    take(3),
    map(event => event.key)
);

observable.subscribe(console.log);