RxJS: Operator of

Opublikowano: 24.02.2022 - tagi: JavaScript RxJS Operator Observable

Operator of zamienia podane, w parametrach wartości w obiekt Observable.

Wywołanie tego obiektu spowoduje wysłanie wartości, w jakiej kolejności zostały przekazane do of.

Operator of przykłady

Przykład 1

import { of } from 'rxjs';

const observable = of(3, 2, 1);
observable.subscribe(value => console.log('value: ', value));

// Wynik:
// value: 3
// value: 2
// value: 1

Przykład 2

Jako parametry można przekazywać wartości różnego typu:

import { of } from 'rxjs';

const observable = of([1, 2, 3], 'Some text', true);
observable.subscribe(value => console.log('value: ', value));

// Wynik:
// value: [1, 2, 3]
// value: Some text
// value: true