RxJS: fromEvent

Opublikowano: 22.02.2022 - tagi: RxJS Observable JavaScript

fromEvent tworzy obiekt typu Observable. Służy do obsługi zdarzeń. Jak na przykład zdarzenie kliknięcia przycisku myszy lub przycisku na klawiaturze.

Przyjmuje następujące parametry:

  1. target — To obiekt, z którego będą generowane zdarzenia.
  2. eventName — To nazwa zdarzenia, które będzie wysyłane przez obiekt określony, w parametrze target.
  3. options — Dodatkowo dane, które zostaną przekazane do addEventListener.

Przykład

import { fromEvent } from 'rxjs';

const btnEl = document.querySelector('#button');
const observable = fromEvent(btnEl, 'click');

observable.subscribe(value => console.log('Event: ', value));