React: Typescript i komponenty

Opublikowano: 18.02.2023 - tagi: React Typescript JavaScript Komponent

Typescript i komponenty

Poniżej znajdziesz listę przydatnych informacji, jak dodać Typescript przy tworzeniu własnych komponentów:

Właściwości komponentu

Mamy komponent Person.jsx:

const Person = ({ name, weight, height }) => {
  return (
    <div>
      <div>Name: <strong>{name}</strong></div>
      <div>Weight: <strong>{weight} kg</strong></div>
      <div>Height: <strong>{height} cm</strong></div>
    </div>
  )
}

Jak dodać typy do właściwości komponentu?

Po pierwsze musisz stworzyć plik o rozszerzeniu: .tsx.

Na przykład: Person.tsx:

interface IPersonProps {
  name: string;
  weight: number;
  height: number;
}

const Person = ({ name, weight, height }: IPersonProps) => {
  return (
    <div>
      <div>Name: <strong>{name}</strong></div>
      <div>Weight: <strong>{weight} kg</strong></div>
      <div>Height: <strong>{height} cm</strong></div>
    </div>
  )
}

Typ dla children

React umożliwia przekazanie komponentu listy komponentów do innego komponentu w taki sposób:

<ParentComponent><ChildrenComponent /></ParentComponent>

Robi się to poprzez specjalną właściwość o nazwie props.

Jak dodać typ do props?

interface IPersonProps {
  name: string;
  weight: number;
  height: number;
  children: JSX.Element | JSX.Element[];
}

const Person = ({ name, weight, height, children }: IPersonProps) => {
  return (
    <div>
      <div>Name: <strong>{name}</strong></div>
      <div>Weight: <strong>{weight} kg</strong></div>
      <div>Height: <strong>{height} cm</strong></div>
      {children}
    </div>
  )
}

function App() {
  return (
    <>
      <Person name="Jan Kowalski" weight={85} height={190}>
        <div>
          <strong>Hobby:</strong>
          <span>Playing Tomb Raider</span>
        </div>
      </Person>
    </>
  );
}

Zwracany typ

Do funkcji Person, która tworzy komponent, można też dodać zwracany typ:

const Person = ({ name, weight, height, children }: IPersonProps): JSX.Element => {
  return (
    <div>
      <div>Name: <strong>{name}</strong></div>
      <div>Weight: <strong>{weight} kg</strong></div>
      <div>Height: <strong>{height} cm</strong></div>
      {children}
    </div>
  )
}