React Testing Library: Jak zasymulować wybór opcji z listy?

Opublikowano: 16.09.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Komponent Formularz Kontrolka Lista

Lista jednego wyboru

Do pracy z listami biblioteka user-event udostępnia dwie funkcje: selectOptions i deselectOptions.

W tym wpisie do testów posłużę się takim przykładem:

import {useState} from "react";

const mealMap = {
  1: "Kebab",
  2: "Salad",
  3: "Soup"
}
export function MyComponent({mealId}) {
  const [meal, setMeal] = useState(mealId);

  const onListChange = e => {
    setMeal(e.target.value);
  }

  return (
    <>
      { meal &&
        <div>
          Here we go! Your meal: {mealMap[meal]}
        </div>
      }
      <div>
        <label htmlFor="meal">Choose your meal:</label>
        <select id="meal" onChange={onListChange}>
          <option value=""></option>
          <option value="1">A</option>
          <option value="2">B</option>
          <option value="3">C</option>
        </select>
      </div>
    </>
  )
}

Wybieranie opcji — selectOptions

Test:

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { getByText, getByLabelText } = screen;

test('should display meal chosen by user', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />);
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');

  // when
  await userEvent.selectOptions(select, ['1'])

  // then
  expect(getByText('Here we go! Your meal: Kebab')).toBeInTheDocument();
});

Odznaczanie opcji

Jeśli masz listę jednego wyboru, to jak można przetestować odznaczanie opcji? Musisz zrobić dwie rzeczy.

Do swojej listy dodaj pustą opcję:

<option value=""></option>

Następnie za pomocą metody selectOptions przekaż pusty string.

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { queryByText, getByLabelText } = screen;

test('should deselect meal', async () => {
  // given
  render(<MyComponent mealId='3' />);
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');

  // when
  await userEvent.selectOptions(select, [''])

  // then
  expect(queryByText('Here we go! Your meal: Soup')).not.toBeInTheDocument();
});

Lista wielokrotnego wyboru

Za pomocą atrybutu multiple sprawisz, że użytkownik będzie mógł wybrać więcej niż jedną opcję.

Komponent:

export function MyComponent() {
  return (
    <>
      <label htmlFor="meal">Choose your meal:</label>
      <select id="meal" multiple>
        <option value="1">Kebab</option>
        <option value="2">Salad</option>
        <option value="3">Soup</option>
      </select>
    </>
  )
}

Zaznaczanie wielu opcji — selectOptions

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { getByText, getByLabelText } = screen;

test('should choose many meals', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />)
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');

  // when
  await userEvent.selectOptions(select, ['2', '3'])

  // then
  expect(getByText('Salad').selected).toBeTruthy();
  expect(getByText('Soup').selected).toBeTruthy();
  expect(getByText('Kebab').selected).toBeFalsy();
});

Odznaczanie wielu opcji — deselectOptions

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { getByText, getByLabelText } = screen;

test('should deselect many meals', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />)
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');
  await userEvent.selectOptions(select, ['1', '2', '3']);

  // when
  await userEvent.deselectOptions(select, ['1', '3'])

  // then
  expect(getByText('Salad').selected).toBeTruthy();
  expect(getByText('Soup').selected).toBeFalsy();
  expect(getByText('Kebab').selected).toBeFalsy();
});