React Testing Library: Jak zasymulować wpisanie danych do kontrolki?

Opublikowano: 05.09.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Komponent Pisanie Formularz

Testowanie wprowadzenia danych

Kiedy potrzebujesz stestować komponent, w którym zachodzą interakcje z użytkownikiem, warto napisać test, który zasymuluje cały proces, tak jakby robił to użytkownik. Możesz to zrobić za pomocą biblioteki user-event

Przykład

Komponent:

export function MyComponent() {
  const [name, setName] = useState('');

  const onInputChange = e => {
    setName(e.target.value);
  }

  return (
    <>
      { name &&
        <div>
          Hello {name}! How are you?
        </div>
      }
      <div>
        <label htmlFor="name">Your name:</label>
        <input value={name} id="name" name="name" onChange={onInputChange} />
      </div>
    </>
  )
}

Kiedy użytkownik wpisze jakieś dane w pole tekstowe, na ekranie wyświetlony zostanie tekst.

Jak to przetestować?

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';

const { getByLabelText, getByText } = screen;

test('should display greeting', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />);
  const inputName = getByLabelText('Your name:');

  // when
  await userEvent.type(inputName, 'Kacper');

  // then
  expect(getByText('Hello Kacper! How are you?')).toBeInTheDocument();
});

Za pomocą getByLabelText i getByText pobieramy referencje do pola tekstowego i miejsca, gdzie tekst ma się wyświetlić po wpisaniu danych.

Za pomocą type z biblioteki user-event wprowadzany jest tekst do pola tekstowego. Pierwszy argument to referencja do kontrolki, dla której wpisujemy dane. Drugi argument to tekst, który chcemy przekazać.