React Testing Library: Jak sprawdzić kolejność wyświetlanych elementów na liście?

Opublikowano: 17.10.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Lista

Jaka kolejność na liście?

Można to sprawdzić na kilka sposobów.

Najpierw kod przykładowej aplikacji:

import { useState } from "react";

export function MyComponent() {
  const [tasks, setTasks] = useState(['Task 1', 'Task 2', 'Task 3']);
  const [task, setTask] = useState('');

  const onChangeTask = (e) => {
    setTask(e.target.value)
  };

  const onAddTask = (e) => {
    e.preventDefault();

    setTasks([task, ...tasks]);
    setTask('');
  }

  return (
    <>
      <form onSubmit={onAddTask}>
        <label htmlFor="newTask">Task title:</label>
        <input type="text" id="newTask" value={task} onChange={onChangeTask} />
        <button>Add</button>
      </form>
      <ul>
        {
          tasks.map((task, index) => (
            <li key={index}>
              {task}
            </li>
          ))
        }
      </ul>
    </>
  )
}

Przykłady

Sposób 1: toMatchInlineSnapshot

Jest udostępnia funkcję toMatchInlineSnapshot testowania struktury DOM.

import { render, screen } from '@testing-library/react';
import { MyComponent} from "./MyComponent";

test('should check order of list items', async () => {
  // given
  const { getByRole } = screen;
  render(<MyComponent />);

  // when
  const list = getByRole('list');

  // then
  expect(list).toMatchInlineSnapshot(`
    <ul>
     <li>
      Task 1
     </li>
     <li>
      Task 2
     </li>
     <li>
      Task 3
     </li>
    </ul>
  `)
});

Jeśli element listy jest dość rozbudowany takie testowanie może być uciążliwe. Ale można to obejść w prosty sposób!

Wywołaj najpierw test z toMatchInlineSnapshot bez żadnych argumentów:

expect(list).toMatchInlineSnapshot();

po chwili zostanie dodany argument do toMatchInlineSnapshot z listą elementów.

Sposób 2: Tablica elementów

Możesz też pobrać nazwy elementów i umieścić je w tablicy:

import { render, screen } from '@testing-library/react';
import { MyComponent} from "./MyComponent";

test('should check order of list items', async () => {
  // given
  const { getAllByRole } = screen;
  render(<MyComponent />);

  // when
  const listItems = getAllByRole('listitem').map((item) => item.textContent);

  // then
  expect(listItems).toEqual(['Task 1', 'Task 2', 'Task 3']);
});