React Testing Library: Jak pisać łatwe w utrzymaniu testy?

Opublikowano: 19.10.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test

Czytelność testów

"Kod częściej się czyta, niż pisze", "Kod nie jest zapisany w skale". Te spostrzeżenia odnoszą się także do testów. W końcu testy to też kod!

W takim razie warto zastanowić się, jak można zwiększyć ich czytelność?

Nie tylko czytelność. Jak pisać testy łatwiejsze w utrzymaniu?

Lepsze testy — krok po kroku

Zacznijmy od przykładu.

Komponent:

export function MyComponent() {
  const [state, setState] = useState(0);

  return (
    <>
      <div>
        {state}
      </div>
      <div>
        <button onClick={() => setState((prevState: number) => prevState + 1)}>Increment</button>
        <button onClick={() => setState((prevState: number) => prevState - 1)}>Decrement</button>
      </div>
    </>
  )
}

Lepsze testy: Krok 1

const { getByRole, getByText } = screen;

test('should increment counter', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />);
  const btnIncrement = getByRole('button', { name: "Increment"});

  // when
  await userEvent.click(btnIncrement);

  // then
  expect(getByText('1')).toBeInTheDocument();
});

test('should decrement counter', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />);
  const btnDecrement = getByRole('button', { name: "Decrement"});

  // when
  await userEvent.click(btnDecrement);

  // then
  expect(getByText('-1')).toBeInTheDocument();
});

Co można zrobić, żeby test był bardziej czytelny?

Lepsze testy: Krok 2

Za każdym razem trzeba wywoływać funkcję: render().

Wrzućmy ją do funkcji: renderComponent:

const renderComponent = () => render(<MyComponent />);

Refaktoring testu:

test('should increment counter', async () => {
  // given
  renderComponent();
  const btnIncrement = getByRole('button', { name: "Increment"});
  
		...
});

test('should decrement counter', async () => {
  // given
  renderComponent();
  const btnDecrement = getByRole('button', { name: "Decrement"});
		
		...
});

Jest odrobinę lepiej.

Czas na następny krok.

Lepsze testy: Krok 3

Żeby testować element, potrzebujesz referencji do elementów znajdujących się w komponencie.

Pisanie zapytać w stylu:

const btnIncrement = getByRole('button', { name: "Increment"});

Jest męczące.

A co gdyby funkcja renderująca testowany komponent (renderComponent) zwracała referencje do elementów, które posiada?

Nowa wersja renderComponent:

const renderComponent = () => {
  render(<MyComponent />);

  const btnIncrement = getByRole('button', { name: "Increment"});
  const btnDecrement = getByRole('button', { name: "Decrement"});
  const userClicksOn = async (element) => await userEvent.click(element);
  
  return {
    btnIncrement,
    btnDecrement,
    userClicksOn
  }
}

I zaktualizowane testy:

test('should increment counter', async () => {
  // given
  const { btnIncrement, userClicksOn } = renderComponent();

  // when
  await userClicksOn(btnIncrement);

  // then
  expect(getByText('1')).toBeInTheDocument();
});

test('should decrement counter', async () => {
  // given
  const { btnDecrement, userClicksOn } = renderComponent();

  // when
  await userClicksOn(btnDecrement);

  // then
  expect(getByText('-1')).toBeInTheDocument();
});

Podsumowanie

Takie podejście do pisania testów sprawia, że rozwiązujesz kilka problemów:

 1. Centralizacja — Ewentualne zmiany, będziesz robić w funkcji renderującej komponent. Nie musisz "skakać" po wielu testach, żeby coś naprawić.
 2. Testy są bardziej czytelne.