React Testing Library: Jak mockować requesty?

Opublikowano: 03.10.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Mock Request

Testowanie requestów

Pisanie testów dla funkcjonalności, które wykorzystują requesty może być irytujące. W zależności, jak taki test napiszesz.

Możesz mockować funkcje biblioteki, którą używasz do obsługi reqestów.

Albo przyjąć inne podejście: mockujesz tylko same requesty. To znaczy: jeśli w kodzie zostanie wywołany GET /api/user, ustalasz, że ma zwrócić konkretne dane i tyle!

Na pierwszy rzut oka oba podejścia mogą wydawać się podobne, ale tak nie jest.

W pierwszym podejściu skupiasz się niepotrzebnie na szczegółach: mockujesz konkretną bibliotekę i metodę. Co jeśli w przyszłości będziesz chciał zmienić bibliotekę do obsługi requestów? Po zmianie testy oczywiście się załamią.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest mockowanie samych requestów. Dzięki temu skupiasz się na testowaniu tego, co w rzeczywistości jest ważne: na testowaniu funkcjonalności, a nie szczegółach implementacji

Więc jak mockować requesty?

Jest kilka gotowych bibliotek. W tym wpisie opiszę, jak działa Nock.

Nock

Jest to prosta biblioteka, która pozwala w banalny sposób mockować requesty.

Instalacja

Żeby zainstalować nock'a wywołaj komendę:

npm i nock -d

Jak korzystać z Nock?

Poniżej przykład mockowania request'a typu GET:

import nock from 'nock';

nock(host)
	.get(endpoint)
	.reply(200, response);

Gdzie odpowiednio:

 1. host — To adres do naszego API.
 2. endpoint — To, co chcemy zamokować.
 3. response — Możemy też określi, co zwróci endpoint po jego wywołaniu.

Przykładowa aplikacja

Do stestowania jest: wczytywanie listy zadań oraz zapis nowego zadania.

Do obsługi requestów w tym przykładzie korzystam z biblioteki axios.

Komponent:

import {useState, useEffect} from "react";
import axios from "axios";

interface Task {
  id: number;
  title: string;
};

export function MyComponent() {
  const [tasks, setTasks] = useState<Task[]>([]);
  const [task, setTask] = useState<string>('');

  useEffect(() => {
    axios.get('/api/task').then(res => setTasks(res.data));
  }, []);

  const onAddTask = () => {
    axios.post('/api/task', { task }).then(res => {
      const { id } = res.data;
      setTask('');
      setTasks([{ id, title: task }, ...tasks]);
    })
  }
  return (
    <>
      <div>
        <label htmlFor="task">Task title:</label>
        <input name="task" id="task" value={task} onChange={(e) => setTask(e.target.value)} />
        <button onClick={onAddTask}>Add</button>
      </div>
      <ul>
        {
          tasks.map((task: Task) => <li key={task.id}>{task.title}</li>)
        }
      </ul>
    </>
  )
}

Testowanie GET: wczytywanie listy

Test:

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import nock from 'nock';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

test('should display list of tasks', async () => {
  // given
  nock('http://localhost')
    .get('/api/task')
    .reply(200, [
      {
        id: 1,
        title: "Task 1"
      },
      {
        id: 2,
        title: "Task 2"
      },
      {
        id: 3,
        title: "Task 3"
      }
    ]);

  // when
  render(<MyComponent />)

  // then
  expect(
    await findByText('Task 1')
  ).toBeInTheDocument();

  expect(
    await findByText('Task 2')
  ).toBeInTheDocument();

  expect(
    await findByText('Task 3')
  ).toBeInTheDocument();
});

Testowanie POST: zapis danych

Test:

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import nock from 'nock';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

test('should add new task', async () => {
  // given
  nock('http://localhost')
    .get('/api/task')
    .reply(200, [
      {
        id: 1,
        title: "Task 1"
      },
      {
        id: 2,
        title: "Task 2"
      },
      {
        id: 3,
        title: "Task 3"
      }
    ])
    .post('/api/task')
    .reply(200, {
      id: 4
    });
  render(<MyComponent />);
  const taskInput = getByLabelText('Task title:');
  await userEvent.type(taskInput, 'Task 4');
  const taskAddBtn = getByRole('button', { name: 'Add' });

  // when
  await userEvent.click(taskAddBtn);

  // then
  expect(
    await findByText('Task 4')
  ).toBeInTheDocument();
});