React: Obsługa formularzy

Opublikowano: 25.04.2023 - tagi: JavaScript React Formularz

Jak obsługiwać formularze?

Obsługa formularzy w React jest prosta. Istnieją oczywiście biblioteki do przetwarzania danych z formularzy. W tym wpisie podam przykłady, jak ogarnąć formularz bez dodatkowej biblioteki.

Przykłady

Przykład 1 - Pobieranie wartości

import React from 'react';

const App = () => {
  return (
    <>
      <label htmlFor="name">Name:</label>
      <input type="text" id="name" name="name" onChange={(e) => console.log(e.target.value)}/>
    </>
  );
}

Pierwszy przykład pokazuje, jak pobrać dane z danej kontrolki. Żeby, to zrobić należy podpiąć się pod zdarzenie onChange i przekazać funkcję, która pobierze dane.

Przykład 2 - Pobieranie wartości jeszcze raz

import React, { useState } from 'react';

const initFormState = {
  name: '',
  javascript: false,
  java: false,
  swift: false,
}

const App = () => {
  const [formState, setFormState] = useState(initFormState);

  const onChangeHandler = e => {
    const value = e.target.type === 'checkbox' ? e.target.checked : e.target.value;
    setFormState({
      ...formState,
      [e.target.name]: value
    })
  };

  const onSubmitHandler = e => {
    e.preventDefault();
    console.log('formState: ', formState)
  }

  return (
    <>
      <form onSubmit={onSubmitHandler}>
        <label htmlFor="name">Name:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" onChange={onChangeHandler} value={formState.name} />
        <fieldset>
          <legend>Select preferred programming languages</legend>
          <input type="checkbox" id="javascript" name="javascript" onChange={onChangeHandler} checked={formState.javascript}/>
          <label htmlFor="javascript">JavaScript</label>
          <input type="checkbox" id="java" name="java" onChange={onChangeHandler} checked={formState.java}/>
          <label htmlFor="java">Java</label>
          <input type="checkbox" id="swift" name="swift" onChange={onChangeHandler} checked={formState.swift}/>
          <label htmlFor="swift">Swift</label>
        </fieldset>
        <div>
          <button type="submit">Send</button>
        </div>
      </form>
    </>
  );
}

Można napisać uniwersalną funkcję, która pobierze dane z całego formularza. Spójrz na funkcję onChangeHandler.

Za pomocą linijki kodu:

e.target.value

Możesz pobrać dane prawie ze wszystkich kontrolek. Prawie. Wyjątkiem jest kontrolka typu checkbox. Jeśli masz do czynienia z checkbox użyj:

e.target.checked

Kolejny fragment kodu:

setFormState({
	...formState,
	[e.target.name]: value
})

Odpowiedzialny jest za zaktualizowanie stanu formularza. Żeby to zadziałało, musisz nadać każdej kontrolce formularza nazwę za pomocą atrybutu: name.

Dzięki tak napisanej funkcji onChangeHandler możesz pobrać dane z całego formularza!

Przykład 3 - Wypełnianie formularza danymi

Poniżej przykład jak wypełnić formularz danymi lub go zresetować.

import React, { useState } from 'react';

const initFormState = {
  name: '',
  javascript: false,
  java: false,
  swift: false,
  color: '',
  transport: ''
}

const Form = ({onSubmit, data}) => {
  const [formState, setFormState] = useState(initFormState);

  useEffect(() => {
    setFormState(data);
  }, [data]);

  const onChangeHandler = e => {
    const value = e.target.type === 'checkbox' ? e.target.checked : e.target.value;
    setFormState({
      ...formState,
      [e.target.name]: value
    })
  };

  const onSubmitHandler = e => {
    e.preventDefault();
    onSubmit(formState);
  }

  return (
    <>
      <form onSubmit={onSubmitHandler}>
        <label htmlFor="name">Name:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" onChange={onChangeHandler} value={formState.name} />
        <fieldset>
          <legend>Select preferred programming languages</legend>
          <input type="checkbox" id="javascript" name="javascript" onChange={onChangeHandler} checked={formState.javascript}/>
          <label htmlFor="javascript">JavaScript</label>
          <input type="checkbox" id="java" name="java" onChange={onChangeHandler} checked={formState.java}/>
          <label htmlFor="java">Java</label>
          <input type="checkbox" id="swift" name="swift" onChange={onChangeHandler} checked={formState.swift}/>
          <label htmlFor="swift">Swift</label>
        </fieldset>
        <label htmlFor="color">Select your favorite color</label>
        <select id="color" name="color" onChange={onChangeHandler} value={formState.color}>
          <option>None selected</option>
          <option value="red">Red</option>
          <option value="green">Green</option>
          <option value="blue">Blue</option>
        </select>
        <fieldset>
          <legend>Transport</legend>
          <input type="radio" id="bike" name="transport" value="bike" onChange={onChangeHandler} checked={formState.transport === 'bike'} />
          <label htmlFor="bike">Bike</label>
          <input type="radio" id="car" name="transport" value="car" onChange={onChangeHandler} checked={formState.transport === 'car'} />
          <label htmlFor="car">Car</label>
          <input type="radio" id="train" name="transport" value="train" onChange={onChangeHandler} checked={formState.transport === 'train'} />
          <label htmlFor="train">Train</label>
        </fieldset>
        <div>
          <button type="submit">Send</button>
        </div>
      </form>
    </>
  );
}

const preparedFormState = {
  name: 'Jan Kowalski',
  javascript: false,
  java: false,
  swift: true,
  color: 'green',
  transport: 'bike'
}

const App = () => {
  const [data, setData] = useState(initFormState);

  const onSubmitHandler = formState => {
    console.log('formState: ', formState)
  }

  const onLoadData = () => {
    setData(preparedFormState);
  }

  const onResetForm = () => {
    setData(initFormState);
  }

  return (
    <>
      <Form data={data} onSubmit={onSubmitHandler} />
      <button onClick={onLoadData}>Load data</button>
      <button onClick={onResetForm}>Reset form</button>
    </>
  );
}