React: Material UI: Jak ustawić kontrolkę na pełną szerokość?

Opublikowano: 09.09.2023 - tagi: React UI Rozmiar Formularz Kontrolka

Kontrolka na full, jak?

Żeby ustawić daną kontrolką na pełną szerokość, wystarczy ustawić jej atrybut: fullWidth.

Przykład:

import TextField from '@mui/material/TextField';

<TextField  fullWidth variant="outlined" />