React: Jak przekazać komponent do innego komponentu?

Opublikowano: 22.12.2022 - tagi: React JavaScript Komponent

Jak przekazać komponent do innego komponentu?

React pozwala na przekazywanie komponentu lub komponentów do już istniejącego.

Żeby przekazać komponent do innego komponentu, korzystamy ze specjalnej właściwości o nazwie children. Wykorzystujemy ją w komponencie nadrzędnym:

function Component1({ label, children }) {
  return (
    <div>
      <h2>{label}</h2>
      {children}
    </div>
  );
}

function Component2({ text }) {
  return <p>{text}</p>;
}

Następnie za pomocą składni JSX piszemy:

<Component1 label="Section 1">
  <Component2 text="Lorem ipsum..." />
</Component1>

Wyrenderuje:

<div>
  <h2>Section 1</h2>
  <p>Lorem ipsum...</p>
</div>

Możemy przekazać więcej niż jeden komponent:

<Component1 label="Section 1">
  <Component2 text="Lorem ipsum..." />
  <Component2 text="Etiam vel varius mi" />
  <Component2 text="Nullam metus orci" />
</Component1>