NodeJS: NVM instalacja i przykład użycia

Opublikowano: 03.06.2021 - tagi: NodeJS Komenda Narzędzie

Czym jest NVM?

NVM to skrót od: Node Version Manager. Jest to narzędzie, które ułatwi Ci życie w pracy związanej z NodeJS. Wyobraź sobie, że masz kilka aplikacji, które korzystają z różnych wersji NodeJS. Wystarczy jedna komenda i możesz szybko przełączyć się na daną wersję. Jeśli pracujesz z NodeJS i nie znasz tego narzędzie zachęcam do zapoznania się z nim.

Instalacja

NVM możesz zainstalować na takich systemach jak: Linux, MacOS, Windows. Poniżej pokazuję proces instalacji na Linuxie:

Wywołaj komendę:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash

Czasami zdarza się że po instalacji i użyciu komendy nvm terminal informuje nas, że nie może znaleźć takiego polecenia. Zwykle pomaga zamknięcie terminalu i otwarcie go na nowo. Ale i jeśli to nie pomoże to dodatkowo wywołaj:

source ~/.profile

Przydatne komendy

Poniżej przedstawiam listę komend do codziennej pracy z NVM:

Instalacja/użycie konkretnej wersji

nvm use version-of-nodejs

Informacja o aktualnie używanej wersji

nvm current

Lista zainstalowanych wersji

nvm list

Ustawienie domyślnej wersji

nvm alias default 12.10.0

Lista możliwych wersji do zainstalowania

nvm ls-remote

Uruchomienie skryptu w podanej wersji NodeJS

nvm run 12.13.1 script.js