NodeJS: Mongoose jak zapobiegać dodawania identyfikatora do zagnieżdżonego dokumentu?

Opublikowano: 29.12.2022 - tagi: NodeJS Baza danych Mongoose Model Dokument JavaScript TypeScript

Zagnieżdżone dokumenty

Mongoose pozwala na dodawanie zagnieżdżonych dokumentów do kolekcji:

import { model, Schema } from 'mongoose';

export interface Tag {
  name: string;
  value: string;
}

export interface Product {
  title: string;
  description: string;
  tags: Tag[];
}

const ProductSchema = new Schema<Product>({
  title: { type: String, required: true },
  description: { type: String, required: true },
  tags: { type: [{
      name: { type: String, required: true },
      value: { type: String, required: true },
    }],
    default: () => []
  }
}, { versionKey: false });

export const ProductModel = model('Product', ProductSchema);

Kiedy dodamy do kolekcji nowy rekord:

const productToAdd: Product = {
  title: 'Some product',
  description: 'Lorem ipsum',
  tags: [
    { name: 'Tag 1', tag: 'tag1' },
    { name: 'Tag 2', tag: 'tag2' },
  ]
};

const addedProduct: Product = await ProductModel.create(productToAdd);
console.log(addedProduct);

Powstanie coś takiego:

{
  _id: '5c2dcec42161327d7bf6bd63',
  title: 'Some product',
  description: 'Lorem ipsum',
  tags: [
    { 
      _id: '5caa542e2161327d7bf6c086' 
      name: 'Tag 1',
      tag: 'tag1' 
    },
    { 
      _id: '5cb183c82161327d7bf6c097',
      name: 'Tag 2', 
      tag: 'tag2'
    },
  ]
};

Po utworzeniu nowego dokumentu do rekordu zostały dodane trzy pola: _id. Jak pozbyć się identyfikatorów w zagnieżdżonym dokumencie (tags), jeśli ich nie potrzebujemy?

Zapobieganie dodawania identyfikatorów

Rozwiązanie jest banalne. Wróćmy do definicji naszego modelu. Skupmy się problematycznym tags:

tags: { 
  type: [{
    _id: false, // Ustawiamy flagę
    name: { type: String, required: true },
    value: { type: String, required: true },
  }],
  default: () => []
}

Jak widać, wystarczy dodać pole: _id: false, aby pozbyć się niechcianych identyfikatorów!