MySQL: Jak zaimportować bazę danych z pliku?

Opublikowano: 27.01.2024 - tagi: MySQL Baza danych Import Komenda Plik

Import bazy danych

Można to zrobić za pomocą jednej komendy:

mysql -u username -p database_name < file.sql

gdzie username to nazwa użytkownika za pomocą, który ma uprawnienia do importu.

Załóżmy, że chcemy przy pomocy użytkownika user zaimportować dane do bazy db plik o nazwie file.sql:

mysql -u user -p db < file.sql