MySQL: Jak wyświetlić zapytanie tworzące widok?

Opublikowano: 18.04.2024 - tagi: MySQL Widok Zapytanie Komenda

Kod widoku

Aby wyświetlić zapytanie widoku, zaloguj się do MySQL i wywołaj komendę:

show create view nazwa-widoku