MongoDB: Eksport i Import bazy danych

Opublikowano: 12.08.2021 - tagi: MongoDB Eksport Import Baza danych Komenda

Obie operacje wykonujemy za pomocą specjalnych komend. Uwaga: te komendy wywołujemy z linii poleceń a nie z mongo shell.

Eksport bazy

Żeby zrobić eksport bazy danych posłużymy się komendą: mongodump.

Przykład:

mongodump -d database_name -o /home/mydir

Za pomocą parametru -d określamy nazwę bazy danych, którą chcemy wyeksportować. Parametr: -o używamy kiedy chcemy wskazać miejsce gdzie wyeksportowana baza danych zostanie zapisana.

Po wywołaniu komendy zostanie utworzony katalog o takiej samej nazwie jak baza danych, w którym będą znajdować się pliki z danymi.

Import bazy

Do importu bazy danych z pliku skorzystamy z komendy: mongorestore:

mongorestore -d database_name database_data_dir

Parametr -d określa nazwę bazy danych do której chcemy zaimportować dane. Dodatkowo musimy podać nazwę katalogu który zawiera dane do zaimportowania.