JavaScript: Operator ??(podwójny znak zapytania)

Opublikowano: 14.02.2023 - tagi: JavaScript Operator

Operator ??

Potrzebujesz sprawdzić, czy zmienna jest typu null lub undefined i ewentualnie dostarczyć alternatywną wartość? Użyj operatora: ??.

Przykład:

null ?? 'no value'; // no value
undefined ?? 'no value'; // no value

Zasada działania: jeśli wartość po lewej stronie operatora jest null lub undefined to wybierana jest wartość alternatywna (z prawej strony).

W innym przypadku będzie wybierana wartość z lewej strony:

0 ?? 'no value'; // 0
-1 ?? 'no value'; // -1
"" ?? 'no value'; // "" - pusty string
NaN ?? 'vo value'; // NaN
false ?? 'no value'; // false