JavaScript: Kopiowanie tekstu do schowka

Opublikowano: 21.12.2021 - tagi: JavaScript

Żeby skopiować tekst do schowka, możemy skorzystać z Clipboard API.

Przykład z Clipboard API

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Clipboard API example</title>
  </head>
  <body>
	   <input type="text" data-text-to-copy>
		 <button data-btn-copy>Copy text</button>
	</body>
	<script>
		const textInputEl = document.querySelector('[data-text-to-copy]');
		const btnEl = document.querySelector('[data-btn-copy]');

		btnEl.addEventListener('click', (e) => {
			 navigator.clipboard.writeText(textInputEl.value);
		});
	</script>
</html>

API schowka udostępnia nam metodę writeText. Podajemy tekst, który chcemy skopiować i zostanie on dodany do schowka.