JavaScript: Jak znaleźć klucz w obiekcie na podstawie wartości?

Opublikowano: 14.07.2022 - tagi: JavaScript Obiekt

Mamy obiekt:

const data = {
  KEY_1: 'Value1',
  KEY_2: 'Value2',
  KEY_3: 'Value3',
};

Potrzebujemy wiedzieć jaki klucz ma wartość Value2:

const value = 'Value2';

const key = Object.keys(data).find((item) => value === data[item]);

console.log(key); // KEY_2

To rozwiązanie jest dobre przy założeniu, że wartości kluczy obiektu są unikalne. Nawet jeśli nie są, też zadziała, tylko zwróci pierwszy napotkany klucz.