JavaScript: Jak zmienić liczbę zmiennoprzecinkową w liczbę całkowitą?

Opublikowano: 28.05.2022 - tagi: JavaScript Liczba Konwersja

W JavaScript jest na to kilka sposobów:

const number = 12.75;

Funkcja parseInt

parseInt(number); // 12

W przypadku gdy konwersja się nie powiedzie zwróci NaN:

parseInt('test'); // NaN
parseInt(undefined); // NaN
parseInt(null); // NaN

Funkcja floor

Math.floor(number); // 12

W przypadku gdy konwersja się nie powiedzie zwróci NaN:

Math.floor('test'); // NaN
Math.floor(undefined); // NaN
Math.floor(null); // NaN

W przypadku null zwróci 0:

Math.floor(null);

Operator |

number | 0; // 12

Jeśli konwersja się nie uda, zwróci 0:

'test' | 0; // 0
undefined | 0; // 0
null | 0; // 0