JavaScript: Jak usunąć duplikaty z tablicy?

Opublikowano: 19.04.2022 - tagi: JavaScript Tablica Duplikat

Jest kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu. Tutaj podaję jeden z nich:

const data = [1, 2, 3, 1, 7, 7, 5, 1, 8, 9];

const removeDuplicates = (someData) => {
  return Array.from(new Set(someData));
};

console.log('data: ', removeDuplicates(data)); // [1, 2, 3, 7, 5, 8, 9]

Najpierw przekazujemy tablicę do klasy Set dzięki, której pozbędziemy się duplikatów. Na koniec przy użyciu metody from z klasy Array zamieniamy obiekt Set w tablicę.