JavaScript: Jak umieścić element w konkretnym miejscu w tablicy?

Opublikowano: 05.07.2022 - tagi: JavaScript Tablica

Mamy tablicę:

['Apple', 'Lemon', 'Grapes', 'Pear']

Załóżmy, że chcemy dodać nowy element: Pineapple jako trzeci w tablicy. Czyli chcemy osiągnąć:

['Apple', 'Lemon', 'Pineapple', 'Grapes', 'Pear']

Można to zrobić za pomocą funkcji splice:

const fruits = ['Apple', 'Lemon', 'Grapes', 'Pear'];
const fruitIndex = fruits.findIndex((fruit) => fruit === 'Lemon');

if (fruitIndex) {
  fruits.splice(fruitIndex + 1, 0, 'Pineapple');
}

console.log(fruits); // ['Apple', 'Lemon', 'Pineapple', 'Grapes', 'Pear']

Funkcja splice przyjmuje indeks, w którym miejscu chcemy dodać element (tutaj dodajemy 1, bo chcemy umieścić nowy element za Lemon). Drugi parametr to 0 informujemy w ten sposób metodę slice, że... nie chcemy usuwać żadnego element (do kasowania także służy ta metoda!). I na koniec w trzecim parametrze przekazujemy parametr, jaki chcemy dodać do tablicy.