JavaScript: Jak posortować tablicę obiektów po danej właściwości?

Opublikowano: 07.07.2022 - tagi: JavaScript Tablica Obiekt Sortowanie

Mamy taką tablicę:

const data = [
 { 
  name: 'Janusz',
  age: 69,
 },
 {
  name: 'Zuzanna',
  age: 7 
 }
 {
  name: 'Anna',
  age: 25 
 },
 {
  name: 'Bartosz',
  age: 18
 }
];

I chcemy posortować dane alfabetycznie po właściwości name.

Rozwiązanie:

const sortByName = (item1, item2) => {
 if (item1.name < item2.name) {
  return -1;
 }

 if (item1.name > item2.name) {
  return 1;
 }

 return 0;
}

data.sort(sortByName);

Posortuje:

[
 {
  "name": "Anna",
  "age": 25
 },
 {
  "name": "Bartosz",
  "age": 18
 },
 {
  "name": "Janusz",
  "age": 69
 },
 {
  "name": "Zuzanna",
  "age": 7
 }
]