JavaScript: Jak pobrać strefę czasową użytkownika?

Opublikowano: 21.02.2023 - tagi: JavaScript Czas

Strefa czasowa użytkownika

Piszesz aplikację, której działanie polega na podstawie tego, w jakiej strefie czasowej jest użytkownik? Inny powinien zostać wyświetlony dla użytkownika, który znajduje się w Azji, a inny dla kogoś z Europy?

Skąd mamy wiedzieć, w jakiej strefie czasowej jest użytkownik?

W tym wpisie znajdziesz sposób na pobranie strefy czasowej, w której znajduje się Twój użytkownik. Podanej w systemie IANA. To znaczy:

Europe/Warsaw
Asia/Bangkok

Wiele bibliotek od obsługi czasu korzysta z tego formatu.

Pobranie strefy czasowej użytkownika

Wystarczy wywołać:

console.log(Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone) // Europe/Warsaw

Metoda resolvedOptions obiekt, który zawiera właściwość timeZone. Wartość jest określona w systemie IANA.