JavaScript: Jak pobrać najmniejszą lub największą liczbę z tablicy?

Opublikowano: 26.05.2022 - tagi: JavaScript Tablica Liczba

Pobranie najmniejszej lub największej liczby z tablicy jest bardzo prosta.

Mamy tablicę:

const data = [-5, 25, -18, 0, 9, 100, 1.25];

Żeby pobrać minimalną wartość, piszemy:

Math.min(...data); // -18

Maksymalna wartość:

Math.max(...data); // 100