JavaScript: Jak pobrać n pierwszych elementów tablicy?

Opublikowano: 10.10.2023 - tagi: JavaScript Tablica Element

N pierwszych elementów

Mamy tablicę:

const items = [1, 2, 3, 4, 5];

I potrzebujesz pobrać trzy pierwsze elementy tablicy.

Jak można to zrobić?

Sposób 1: slice

const itemsB = items.slice(0, 3);
console.log(itemsB); // [1, 2, 3]

Sposób 2: length

items.length = 3;
console.log(items); // [1, 2, 3]