JavaScript: Jak iterować n-razy?

Opublikowano: 03.12.2022 - tagi: JavaScript Pętla Iteracja Tablica

Iterowanie n-razy jak?

Iteracja kojarzy się z użyciem pętli na przykład: for. Można to też ogarnąć bez użycia pętli. Oto przykład:

const generateArrayOfNumbers = (n) => {
	const result = [...Array(n)].reduce((total) => {
		const number = Math.round(Math.random()*100);
		return [
			...total,
			number
		]
	}, []);

  return result;
}

generateArrayOfNumbers(3); // [ 16, 27, 48 ]

Prosta funkcja do generowania tablicy liczb w podanym zakresie.

Po pierwsze zapis:

[...Array(n)]

Pozwala nam na stworzenie tablicy o n elementach. Konkretnie ta linijka kodu tworzy tablicę wypełnioną n-razy za pomocą undefined. Skoro mamy tablicę, to możemy po niej iterować! W tym przykładzie korzystamy z funkcji reduce.