Git: Jak pobrać informacje o zdalnym repozytorium?

Opublikowano: 09.02.2023 - tagi: Git Komenda

Zdalne repozytorium

Aby pobrać listę o dostępnych, zdalnych repozytoriach wystarczy wywołać komendę:

git remote

Zwykle jest minimum jedno repozytorium:

origin

origin to skrót do zdalnego repozytorium, za pomocą którego można wygodnie posługiwać się w pracy z Git.

Na przykład wysyłanie danych na serwer:

git push origin master

Informacje o zdalnym repozytorium

Jeśli potrzebujesz zdobyć informacje o adresie do zdalnego repozytorium, wywołaj komendę:

git remote -v

Wynik:

origin	https://github.com/user/myrepo (fetch)
origin	https://github.com/user/myrepo (push)

Znacznie bardziej szczegółowe informacje uzyskasz za pomocą komendy:

git remote show [skrót-do-zdalnego-repozytorium]

Czyli jeśli używamy origin:

git remote show origin